viernes, 4 de mayo de 2012

Com evitar lesions...

Les lesions musculars, no només poden tindre lloc al realitzar esport, també poden tindre lloc en activitats quotidianes i laborals, encara que ací nem a parlar de l´àmbit esportiu.

Les lesions musculars es poden donar degut a factors interns com pot ser un desequilibri de sals o electròlits, o un desequilibri nutricional al practicar l´esport. També es poden donar degut a factors externs com colps o contusions.

Hi han diferents tipus de lesions musculars: Sense component traumàtic, agulletes, calambres o contractures.

Per a evitar la aparició de aquestes lesions, basicament, s´ha de fer un bon escalfament avans de començar la practica d´un esport.

Ací podem veure un ejemple de un bon escalfament:


No hay comentarios:

Publicar un comentario