viernes, 11 de mayo de 2012

El muscul mes fort y factors que l´afecten

Als musculs hi han tres factors que poden afectar als musculs, aquestos son:
  1. Força neurológica
  2. Força fisiológica
  3. Força mecánica
Malgrat, el muscul més fort que hi ha en el cos segons el record guiness(D´una mossegada en dos segons, 4.337 N) es el masseter o múscul mandibular. Aquest no es ningun muscul especial però te la facilitat de treballar per un radi més curt que dels demes músculs.

Altres diuen que suposadament el muscul més fort és el gluti major degut al treball que diariament:
ANTONIO

No hay comentarios:

Publicar un comentario